Rekisteri ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.09.2018. Viimeisin muutos 24.09.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Heta Hopeaharju, Ilmattarenkatu 3 E 18, 33580 Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heta Hopeaharju, hetapakumatkalla@gmail.com, puh. +358400796455

3. Rekisterin nimi

Blogin seuraajarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito blogin seuraajiin ja uusista julkaisuista tiedottaminen.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta nettisivuilla olevan lomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 


 

Evästeiden käyttö

Tämä sivu käyttää evästeitä (cookies), jotta voimme viestiä paremmin ja kehittää palvelujamme.

Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeen avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun hän seuraavan kerran vierailee sivustolla. Eväste voi myös toimia tunnisteena, kun kävijä vierailee toisen toimijan sivustolla. Tällöin hänelle voidaan toisen toimijan sivulla näyttää mainosta, joka kytkeytyy evästeen tallentaneeseen sivustoon. Kävijän tunnistus sisältää tietoja käytetystä päätelaitteesta, tehdyistä valinnoista ja selailluista sivuista.

Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta tai tiedostoja.

Selaimen asetukset voivat estää evästeiden käytön. Muuttamalla asetuksia evästeet saa käyttöön tai pois käytöstä. Jos estät evästeiden käytön, niin otathan huomioon, että se saattaa vaikuttaa verkkopalvelun toiminnallisuuteen.

Verkkosivujemme kävijätiedon analysointiin käytetään Jetpackia. Sen avulla seurataan sivuston kävijämääriä. Tietoa kerätään siitä, millä sivuilla on kuinka paljon vierailuja ja milloin. Voit halutessasi estää seurannan asettamalla opt out -evästeen.

Lisätietoa: Jetpack Cookie Policy (sivulla myös linkki opt out -evästeeseen).